Jädra Prästgård

och klimatet

Jordbruk och klimatpåverkan är omdebatterat och forskningen inte helt entydig. Vi håller på att lära oss vad som fungerar och har bara börjat utvecklingen mot ett mer klimatvänligt jordbruk.

Men forskningen är överens om en sak – den verkligt stora skillnaden
i klimatavtryck ligger mellan vegetabiliska och animaliska produkter.

Vi vill bidra till att öka konsumtionen av växtbaserad mat

Det allra viktigaste vi kan göra är våra produkter från gården. Vi driver ett helt växtbaserat jordbruk och söker samarbete med de som
arbetar i andra delar av matkedjan.

Våtmark

Vår anlagda våtmark bidrar förutom till mångfalden också att förhindra att
kol släpps ut i atmosfären.

Håll marken täckt

Fleråriga grödor och att behålla växtlighet på åkrarna över vintern är mycket viktigt för klimatet. Vi har en lång väg kvar, men redan nu är minst en tredjedel (i år faktiskt 75%) av vår åkermark vallodling, det vill säga fleråriga blandningar av gräs och klöver. Dessa kan delvis fungera som kolfällor. 

Det gäller både för permanenta gräsmarker och när vall ingår i en växtföljd omväxlande med ettåriga grödor. Vi försöker öka andelen höstsådda grödor (ingen barmark över vintern) och kommer att plantera träd och buskar på åkermarken. Om några år hoppas vi att kunna skrota plogen och så direkt i växande gröda.

Fossilfritt bränsle

Våra traktorer och tröskan drivs helt
med fossilfritt bränsle (HVO).

skogen

Vi har inga kalhyggen, som
under de första 15-25 åren
släpper ut kol till atmosfären.

Förnybar el

Våra solceller täcker vårt årliga elbehov. Men eftersom det måste balanseras över året, så säljer vi el på sommaren och köper in
vindkraftsel på vintern.

kultursorter

Vi odlar flera kultursorter. De binder in mer kol per kilo kärna och har därför mindre påverkan på klimatet än vanliga sorter. En större del av biomassan går tillbaka till jorden.


Gamla kultursorter har en
förmåga att anpassa sig till den gård de växer på och därmed anpassa sig till det lokala klimatet. Det ger
odlingssäkerhet.

Scroll to Top